พุทธรักษ์ มุลเมือง

Chief Technology Officer, Google for Education Certified

ปัจจุบัน พุทธรักษ์ เป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยี CTO บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด (The S Curve)  ซึ่งเป็น Google Partner ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญด้านการ เชื่อมต่อระบบ Google Workspace และ Chrome OS ให้กับทางภาคธุรกิจ และ การศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้รับการรับรอง Google Educator และ Google for Education Certified Trainer ยังทำงานร่วมกับ Google Partner ให้การสนับสนุนในการออกแบบและการใช้เทคโนโลยี อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ของนักเรียนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรรอบด้านเทคโนโลยีและการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การทำงานร่วมกันวิทยากรฝึกอบรมทางเทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนด้วย Google for Education โดยความร่วมมือกับ Google และยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษหลายสถาบัน

Share This Speaker
Leave a Comment
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
October 7, 2021
Education Plus มาพร้อมโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถสำหรับการเรียนการสอน และอื่นๆ อีกมากมาย