สุภาพ ไชยยา

นักสารสนเทศ ที่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชียวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI

Share This Speaker
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
May 6, 2021
Power BI คือคอลเลกชันของบริการซอฟต์แวร์ แอป และตัวเชื่อมต่อที่ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกัน แสดงข้อมูลได้ และโต้ตอบได้