ศุภชัย ศศิกนก

Google for Education Certified Trainer

ทําหน้าทีเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในหัวข้อ G Suite for Education และ Youtube

Share This Speaker
Leave a Comment
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
October 7, 2021
Education Plus มาพร้อมโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์ขั้นสูง ความสามารถสำหรับการเรียนการสอน และอื่นๆ อีกมากมาย