ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรารัตน์ สงฆ์แป้น

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย:

  • Data Mining
  • Machine Learning
  • Ensemble Learning Model
  • Applied Software Testing in Optimization Algorithms
  • Metaheuristic algorithms

อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Share This Speaker
Leave a Comment
Speaker Details
Events of the Speaker
You might also love these events.
May 6, 2021
Power BI คือคอลเลกชันของบริการซอฟต์แวร์ แอป และตัวเชื่อมต่อที่ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกัน แสดงข้อมูลได้ และโต้ตอบได้