นางสาวนาราภัทร คำสวาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดูแลระบบ KKU Exam

Share This Speaker
Speaker Details
  • Address
    อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น