การสร้างห้องเรียนดิจิทัลผ่าน Line

ไม่ว่าจะ On-Site หรือ Online เครื่องมือดิจิทัลก็ยังมีความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ เพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน การสร้างชั้นเรียนผ่าน Social media ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดขั้นตอนความยุ่งยากในการเข้าเรียนรู้ผ่านสื่อและเครื่องมือต่าง ๆ

Share This Event
เนื้อหาการอบรม

1. การสร้าง Line OA for Education

2. การสร้าง  Rich Menu สำหรับ Line OA

3. การใช้ Line Chatbot

4. การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ดิจิทัล

5. การสร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้

สมัครเข้าร่วมอบรม
การสร้างห้องเรียนดิจิทัลผ่าน Line
0.00 ฿
FAQ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

จะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค/แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน ติดตั้ง แอปพลิเคชัน Line  และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

Event Details