การพลิกโฉมสู่โลกดิจิทัลด้วย Google Workspace for Education Plus

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การพลิกโฉมสู่โลกดิจิทัลด้วย Google Workspace for Education Plus เพื่ออัพเดทฟีเจอร์ใหม่ๆ กับการใช้งาน Google Workspace for Education Plus ยกระดับ Google Cloud Services เครื่องมือที่รองรับการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมเรื่อง การพลิกโฉมสู่โลกดิจิทัลด้วย Google Workspace for Education Plus สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสรุปเนื้อหาการอบรมได้ดังนี้

 • Google Meet ปัจจุบันสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 250 และจะเพิ่มเป็น 500 คน ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้
 • ทำ Live Stream รองรับบุคคลภายนอกได้ถึง 10,000 คน
 • สร้างการแบ่งห้องย่อย หรือ Breakout Rooms ได้ถึง 100 ห้องย่อยและจัดกลุ่มไว้ล่วงหน้าได้
 • ตั้ง co-host ได้สูงสุด 40 คน
 • รองรับการประชุมต่อเนื่องได้นานถึง 300 ชั่วโมง
 • ช่วยลดเสียงรบกวน ซึ่งควบคุมโดย AI
 • สร้างแบบสำรวจหรือ Poll, การถาม-ตอบ Q&A
 • Classroom add-ons มี add-ons ใหม่ๆ เช่น Kahoot, edpuzzle, Adobe Spark หากมีการเก็บคะแนนจาก add-ons จะลิงค์ไปยัง Google Classroom ให้อัตโนมัติ
 • เก็บข้อมูลรายงานการเข้าร่วม เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล Poll Chat Q&A และการถอดเสียง Audio (ในอนาคต)
 • ควบคุมห้องประชุมได้ด้วยมือถือ
 • ไม่ต้องจอง license
 • สำหรับอาจารย์ผู้สอน สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานในรายวิชาที่นักศึกษาส่งได้ที่ KKU e-Learning และ Google Classroom ได้อย่างไม่จำกัด และสามารถตรวจการคัดลอกผลงานของผู้เรียนจากเพื่อนในห้อง รุ่นพี่ และ Website ได้เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ป้องกัน ตรวจหา และแก้ปัญหาภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วการเข้าถึงข้อมูลด้วย
 • Cloud Search เพื่อให้ค้นหาและแชร์เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย โดยรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet

  วิทยากรโดย

  คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง ตำแหน่ง Chief Technology Officer, Google for Education Certified บริษัท The S Curve Company Limited
  คุณศุภชัย ศศิกนก ตำแหน่ง Google for Education Certified Trainer บริษัท The S Curve Company Limited

ภาพ: ณิชาพัฒน์/ กมลพร
ข่าว: กมลพร อรรคฮาต

Share This Post